Trivselsindsats

Vi vil understøtte hele processen omkring arbejdspladsvurdering (APV) herunder trivselsundersøgelsen. Indsatsen skal sikre, at enheden får det maksimale ud af arbejdet med APV og samtidig sikre, at involveringen skaber det gode engagerende arbejdsmiljø.

 

Vi har delt processen op i tre faser:

Fase 1: Undersøgelse og vurdering af undersøgelsen

En samlet resultatbeskrivelse efter undersøgelsen som udarbejdes af Vi2. Vi analyserer rapporten og drøfter med ledelsen om der er punkter, som de ønsker yderligere belyst. 

Vi kommer med et oplæg til brug for drøftelsen i jeres samarbejdsorgan vi samler op og ledelsen udarbejder den endelige konklusion, som kommunikeres til den samlede personalegruppe på en inddragende måde. 

Fase 2: Handleplan og indsatser

Efter drøftelsen udarbejder vi sammen med ledelsen udkast til indsatser og virksomhedens samlede handle- og kommunikationsplan. Denne handleplan skal drøftes og gennemarbejdes således at alle punkter har en ansvarlig person og kan følges op. 

Målet er, at APV arbejdet skal knyttes tæt til kerneopgaven, og skal engagere og involvere alle medarbejdere, således at den sociale kapital, og dermed trivslen, bliver endnu bedre. 

Fase 3: Opfølgning og nye indsatser

Vi udarbejder en plan for, hvordan ledelsen og samarbejdsorganet kan hjælpe hinanden med at følge op på handleplanen, og eventuelt indarbejde nye indsatser. 

Ring 41 95 08 22 eller skriv til kontakt@vi2sammen.dk