Guide til at søge Velliv Fonden

Vil du have muligheden for at styrke den mentale sundhed på din arbejdsplads? Så kan det være, din virksomhed er kvalificeret til at søge en af puljerne hos Velliv Foreningen.

Velliv foreningen

Hos Velliv Foreningen støtter de indsatser, der styrker den mentale sundhed på danske arbejdspladser. Velliv Foreningen vil bidrage til at danskerne trives, har mentalt overskud og er i stand til at indgå i positive fællesskaber både på arbejdet og i privatlivet – hele livet. Det gør de via almennyttige uddelinger, der kan styrke den mentale sundhed for erhvervsaktive og ældre i overgangen til pensionisttilværelse.

Velliv Foreningen arbejder almennyttigt ved at støtte forebyggende indsatser, der fremmer den mentale sundhed i Danmark. Velliv Foreningen udbyder en række forskellige puljer, man kan søge som både virksomhed, forening og organisation. Hver pulje har nogle forskellige krav og nogle forskellige målgrupper.

Adgangen til at søge de almennyttige midler er åben for alle. Det er dog vigtigt at nævne følgende:

 • Ansatte i Velliv Foreningen kan ikke søge puljerne
 • Bestyrelsesmedlemmer, deres ægtefæller og børn samt personer og enheder, hvor bestyrelsesmedlemmet kan drage fordel af en bevilling kan ikke søge puljerne
 • Medlemmer af Velliv Foreningens repræsentantskab kan ikke modtage donationer til alene egne aktiviteter eller i egenskab af virksomhedsejere. Medlemmer af Velliv Foreningens repræsentantskab, deres ægtefæller og børn, som er ansatte i en virksomhed, kan godt modtage donationer på virksomhedens vegne

Nedenunder kan I finde en overskuelig guide over hvert enkelt pulje og se, om I har mulighed for at søge en af puljerne. Nederst på siden finder I information om, hvordan man søger puljerne, og hvordan jeres ansøgning bedømmes.

Guide

Hvad kan man søge?

Søg op til 250.000kr til en indsats på jeres arbejdsplads.

Det kan I søge til

Aktiviteter der tager afsæt i velafprøvede og praksisnære værktøjer og metoder, som understøtter virksomhedens mål om at skabe trivsel og fremme mental sundhed

Hvem er målgruppen?

 • Hele arbejdspladsen
 • Unge og førstegangsansatte
 • Lederne
 • Seniorer

Krav og forventninger

Velliv har en lang række krav og forventninger til deres projekter. Du kan finde en uddybning af hvert punkt her.

 • Overhold løn- og honorarsatser
 • Jeres virksomhed må have 10-250 medarbejdere
 • Projektstart indenfor 12 måneder
 • Informer om ændringer i projektet
 • Brug Velliv Foreningens skabeloner
 • Kommuniker om projektet
 • Uddelingsområdet er Danmark, Grønland og Færøerne

Hvem kan søge?

 • Virksomheder med op til 250 ansatte
 • Private virksomheder, selvejende institutioner, interesseorganisationer og NGOer
 • Arbejdspladser skal have et selvstændigt CVR-nummer

Læs mere på Velliv Foreningens hjemmeside her

Hvad kan man søge?

Større projekter i brancher og på flere arbejdspladser med fokus på metodeudvikling og afprøvning af værktøjer.

Det kan I søge til

 • Indsatser der har fokus på potentiale for udbredelse
 • Indsatser der skal:
  • Udvikle nye metoder eller værktøjer til en branche eller til flere virksomheder
  • Afprøve metoder eller værktøjer
  • Implementere og udbrede allerede velafprøvede metoder og værktøjer
 • Indsatser der tager afsæt i konkrete udfordringer og behov indenfor en specifik branche eller blandt en gruppe af lokale arbejdspladser

Hvem er målgruppen?

 • Hele arbejdspladsen
 • Unge og førstegangsansatte
 • Lederne
 • Seniorer og overgangen til pensionistliv

Krav og forventninger

Velliv har en lang række krav og forventninger til deres projekter. Du kan finde en uddybning af hvert punkt her.

 • Der skal indgå minimum 5 arbejdspladser i projektet
 • Start ikke projektet før tilsagn
 • Del projektresultater med alle
 • Husk tilsagn fra virksomheder og brancheforeninger
 • Overhold løn- og honorarsatser
 • Start eventuelt med et pilotprojekt
 • Brug Velliv Foreningens skabeloner
 • Tænk i forankring
 • Informer om ændringer i projektet
 • Kommuniker om projektet
 • Virksomhedernes størrelse
 • Uddelingsområdet er Danmark, Grønlang og Færøerne

Hvem kan søge?

 • Brancheorganisationer
 • Arbejdsmarkedsorganisationer
 • Private virksomheder (SMV’er) med op til 500 medarbejdere
 • Virksomhedsnetværk
 • Konsulentfirmaer og rådgivere

Læs mere på Velliv Foreningens hjemmeside her

Hvad kan man søge?

Større projekter på flere arbejdspladser fra samme nærområder med fokus på metodeudvikling og afprøvning af værktøjer.

Det kan I søge til

 • At udvikle nye metoder eller værktøjer til flere virksomheder
 • At afprøve disse metoder eller værktøjer
 • At justere kendte metoder til en bestemt branche eller til flere virksomheder
 • At implementere og udbrede allerede velafprøvede metoder og værktøjer
 • Indsatserne skal have fokus på potentialerne for udbredelse ex som forebyggelsespakker
 • Indsatserne skal tage afsæt i konkrete udfordringer og behov blandt en gruppe af lokale arbejdspladser

Hvem er målgruppen?

 • Hele arbejdspladsen
 • Unge og førstegangsansatte
 • Lederne
 • Seniorer og overgangen til pensionistliv

Krav og forventninger

Velliv har en lang række krav og forventninger til deres projekter. Du kan finde en uddybning af hvert punkt her.

 • Der skal indgå minimum 5 arbejdspladser i projektet
 • Overhold løn- og honorarsatser
 • Start ikke projektet før tilsagn
 • Del projektresultater med alle
 • Husk tilsagn fra virksomheder og brancheforeninger
 • Start eventuelt med et pilotprojekt
 • Brug Velliv Foreningens skabeloner
 • Tænk i forankring
 • Informer om ændringer i projektet
 • Kommuniker om projektet
 • Virksomhedernes størrelse
 • Uddelingsområdet er Danmark, Grønlang og Færøerne

Hvem kan søge?

 • Private virksomheder (SMV’er ) med op til 500 medarbejdere
 • Virksomhedsnetværk
 • NGO’er og selvejende institutioner
 • Konsulentfirmaer og rådgivere

Læs mere på Velliv Foreningens hjemmeside her

Hvad kan man søge?

Analyser og kampagner, der sætter fokus på mental sundhed i og udenfor arbejdslivet, som følge af forandringer i samfundet.

Det kan I søge til

 • Enten analyse eller kampagne
 • Ansøgere, der søger om en bevilling til en analyse, kan, efter den er gennemført, i dialog med Velliv Foreningen sende en opfølgende ansøgning til en kampagneindsats
 • Analyser og undersøgelser omkring tendenser og forandringer i arbejdslivet 
 • Kampagneindsats vedrørende mental sundhed i arbejdslivet
 • Kampagneindsats vedrørende mental sundhed i samfundet generelt

Hvem er målgruppen?

 • Arbejdslivet

Krav og forventninger

Velliv har en lang række krav og forventninger til deres projekter. Du kan finde en uddybning af hvert punkt her.

 • Overhold løn- og honorarsatser
 • Informer om ændringer i projektet
 • Start ikke projektet før tilsagn 
 • Del projektresultater med alle
 • Brug Velliv Foreningens skabeloner
 • Kommuniker om projektet
 • Uddelingsområdet er Danmark, Grønland og Færøerne
 • Analyser og kampagner skal være til gavn for større målgrupper og have en landsdækkende relevans
 • Analyser skal ikke nødvendigvis omsættes til konkrete værktøjer og metoder, men der skal udarbejdes en grundig formidlings- og kommunikationsplan for modtagerorienteret udbredelse af resultaterne til relevante målgrupper. Der er mulighed for at indgå i et samarbejde med Velliv Foreningen om tilkobling af formidlingsfaglig støtte
 • Analyser skal bidrage med ny viden med det formål, at private arbejdspladser og samfundet bredt set tidligt kan sætte ind med forebyggende aktiviteter, der styrker flere mennesker mentale sundhed
 • Kampagner har til formål at holdnings- og adfærdspåvirke en relevant større modtagermålgruppe med afsæt i analyser og viden til at forebygge udfordringer for mental sundhed
 • Kampagner skal altid indeholde en kvalitativ dimension, så de tilrettelægges optimalt ift. den primære målgruppe samt altid indeholde en før- og eftermåling
 • Ansøger til analyser skal have dokumenterede kompetencer og kapacitet til at gennemføre eller lede gennemførelsen af større analyser
 • Ansøgere til kampagner have dokumenterede kompetencer og et relevant netværk, der sætter ansøger i stand til at sikre slagkraftige kampagner

Hvem kan søge?

 • Arbejdsmakedsorganisationer
 • Bracheorganisationer
 • Tænktetanke
 • Analysebureauer
 • Større konsulenthuse
 • Foreninger

Læs mere på Velliv Foreningens hjemmeside her

Hvad kan man søge?

Anvendelsesorienteret forskningsprojekter i arbejdsliv og på arbejdspladser.

Det kan I søge til

 • Forskning der udvikler nytænkende initiativer, ny viden, nye metoder eller værktøjer. Viden og værktøjer skal understøtte de indsatser, som vi ønsker at støtte på øvrige områder og i kampagner og aktiviteter målrettet indsatsen på private arbejdspladser
 • Projekter, der afdækker, hvordan kendte mentale sundhedsudfordringer kan forebygges, hvordan aktører på den enkelte arbejdsplads kan handle og opnå resultater, og hvordan strukturer og rammer i samfundet kan fremme mental sundhed
 • Projekter med fokus på nye mentale sundhedsudfordringer, der har særlig relation i arbejdslivet, kan også opnå støtte

Hvem er målgruppen?

 • Små og mellemstore virksomheder
 • Hele arbejdspladsen
 • Unge- og førstegangsansatte
 • Ledere
 • Seniorer

Krav og forventninger

Velliv har en lang række krav og forventninger til deres projekter. Du kan finde en uddybning af hvert punkt her.

 • Forskningen skal foregå i et tæt samarbejde med arbejdspladser
 • Et vigtigt mål med forskningsprojekterne er at kunne udvikle og udbrede ’best pratice’, som virksomhederne kan tage afsæt i, når de vil engagere sig i konkrete indsatser for mental sundhed
 • Forskningsindsatsen skal være innovativ og med et tværfagligt og interdisciplinært fokus, så forskningsresultaterne i høj grad går i spænd med den nuværende og fremtidige virkelighed på arbejdspladserne. Desuden forudsættes et væsentligt indslag af involvering og formidling i forhold til arbejdspladserne. Det er også Velliv Foreningens ambition, at yngre forskere kan medvirke til en vitalisering af arbejdslivsforskningen
 • Det er desuden Velliv Foreningens mål at medvirke til at skabe rammer for videndeling mellem forskningsprojekterne og rammer, hvor arbejdspladser og forskere kan mødes og udvikle nye løsninger
 • Indhent supplerende finansiering 
 • Overhold løn- og honorarsatser
 • Skal være anvendelses- og arbejdspladsorienteret 
 • Inddrag små og mellemstore virksomheder
 • Overhead i forskningsansøgninger
 • Kompetent ledelse
 • Brug Velliv Foreningens skabeloner
 • Kommuniker om projektet
 • Gør projektresultater frit tilgængelige
 • Uddelingsområdet er Danmark, Grønland og Færøerne

Hvem kan søge?

 • Forskningsinstitutioner og -miljøer i tæt samarbejde med små og mellemstore private virksomheder med op til 500 ansatte og brancheorganisationer
 • PhD-studerende kan indgå i forskningsprojektansøgninger

Læs mere på Velliv Foreningens hjemmeside her

Hvad kan man søge?

Støtte på op til 60.000kr til lokale ildsjæle, de vil gøre en forskel for andre voksnes mentale sundhed og trivsel.

Det kan I søge til

 • Indsatser, hvor hovedfokus er på den mentale sundhed
 • Afprøvning af initiativer, nye ideer og tiltag med lokal forankring
 • Lokale aktiviteter
 • Frivilligindsatser
 • Arrangementer
 • Møder og kurser
 • Formidlingsaktiviteter

Hvem er målgruppen?

 • Aldersgruppen til indsatsen er afgrænset til unge, voksne og ældre i alderen 20-75 år

Krav og forventninger

Velliv har en lang række krav og forventninger til deres projekter. Du kan finde en uddybning af hvert punkt her.

 • Mange ansøgninger handler om indsatser i forbindelse med en etableret institution eller en allerede klar målgruppe af deltagere. Er det ikke tilfældet, skal I i ansøgningen beskrive, hvordan deltagere eller brugere til indsatsen findes
 • Oplys gerne deltagerantallet, hvis der allerede er deltagere eller brugere til den indsats, I søger til. Desuden er det vigtigt, at I beskriver, hvordan deltagerne konkret indgår i indsatsen – eksempelvis ved at vedhæfte en oversigt over deltagere eller skriftlige tilsagn fra samarbejdsparter
 • Mange ildsjæle, idemagere, enkeltpersoner og konsulenter søger om midler til indsatser for et lokalt fællesskab, hvor indsatsen i større eller mindre grad gennemføres af jer selv. For at Velliv Foreningen kan vurdere, om I som ansøger er egnet til at stå for gennemførelsen af et succesfuldt projekt, har vi behov for, at I beskriver jeres viden og de erfaringer, I trækker på til projektet. Det kan I eksempelvis gøre i et kort vedhæftet CV eller ved at opliste det i et dokument
 • Overhold løn- og honorarsatser
 • Igangsæt ikke projektet inden udsendelse af svar 
 • Hvem er ansøgeren?
 • Supplerende bilag efter ansøgningsfrist 
 • Brug Velliv Foreningens skabeloner
 • Påbegynd projektet inden for 12 måneder
 • Kommuniker om projektet
 • Uddelingsområdet er Danmark, Grønland og Færøerne

Hvem kan søge?

 • Væresteder
 • Frivilligecentre
 • Foreninger
 • NGO’er

Læs mere på Velliv Foreningens hjemmeside her

Hvordan søger man midler?

Hvis du gerne vil ansøge en pulje, skal du først anmode om en prækvalifikation. Bliver du godkendt, kan du derefter ansøge.

Prækvalifikation

Prækvalifikation er en formular med få felter, og på baggrund af den, bliver det vurderet, om dit projekt er indenfor Velliv Foreningens fokus.

I prækvalifikationen skal du blandt andet svare på:

 • Hvorfor I gerne vil gennemføre et projekt, der fremmer mental sundhed hos jer
 • Hvad I konkret ønsker at gøre
 • Hvad I forventer at få ud af projektet
 • Hvad pengene skal gå til
 • Hvilket beløb I forventer at søge om

Foreningen har 14 dage til at behandle præansøgninger. Din prækvalifikation skal indsendes 4 uger inden ansøgningsfristen.

Bliver prækvalifikationen godkendt, vil du modtage et link til en lukket side, hvorfra du udfylder ansøgningsformularen.

Brug gerne en PC og browseren Google Chrome. Start prækvalifikation her.

Ansøgningsfristerne er:

 • 22. august 2023 kl. 23.59. Svar kan forventes ultimo december 2023.
 • 8.januar 2024 kl. 23.59. Svar kan forventes ultimo april/primo maj 2024

Selve ansøgningen

Ansøgningerne skal tage afsæt i en konkret udfordring, og det skal beskrives, hvordan aktiviteterne kan løse udfordringen. Aktiviteterne skal være indsatser, metoder og værktøjer, der er velafprøvede, og som har vist sig effektfulde i tidligere lignende indsatser.

Beskriv tydeligt indholdet i de aktiviteter, du ønsker at gennemføre. Du skal også tydeligt beskrive, hvilke tegn på forandringer du forventer at se i din virksomhed i hverdagen. Det er med til at sikre, at den viden og de erfaringer du får, bliver til nye rutiner og en ny praksis i hverdagen.

Velliv Foreningen ser gerne at ledere, HR-ansvarlige, medarbejdere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter er engageret i ansøgningen. Du kan samarbejde med eksterne konsulentfirmaer og rådgivere, men ansøgningen tegnes af arbejdspladsens ledelse, som også hæfter for en evt. bevilling.

Du kan finde Vellivs skabelon her.

Husk desuden at udfyld:

Sådan bedømmes ansøgningen

Vellivs sekretariat arbejder med fem kriterier, som ansøgninger vurderes ud fra. Det er Velliv Foreningens bestyrelse, der beslutter, hvilke ansøgninger der imødekommes med en bevilling.

Når sekretariatet modtager din ansøgning, tjekker de, om de mangler oplysninger for at kunne bedømme den. De kontakter jer, hvis de har brug for yderligere oplysninger.

Herefter læser og scorer sekretariatet ansøgningen efter fem kriterier med forskellige temaer. Kriterierne er:

 • Hvor godt passer projektet med Velliv Foreningens målsætninger for det pågældende indsatsområde?
 • Har projektet fokus på en præcis og relevant målgruppe?
 • Hvordan vurderes omkostningerne i projektet i forhold til de potentielle gevinster?
 • Er projektet tilstrækkeligt ambitiøst?
 • Hvor sandsynligt er det, at projektet bliver en succes?

Scorekriterierne, som også bruges af bestyrelsen, bliver opsummeret i enten “indstilling til godkendelse” eller en “indstilling til afslag”. Desuden laves en kort skriftlig opsummering, som begrunder og uddyber de væsentligste faktorer, der har medvirket til indstillingen.