Forhandling

Hvis I har brug for hjælp til forhandling med de faglige organisationer, kan vi hjælpe jer.

Elin har arbejdet som overenskomstforhandler i Kommunernes Landsforening, og har desuden haft ansvaret for overenskomster og aftaler både i det offentlige og i det private. På det private område forhandlede Elin den første handicaphjælperoverenskomst, som senere overgik til Dansk Erhverv. 

Kontakt os på tlf. 41 95 08 22 eller skriv på kontakt@vi2sammen.dk