GDPR- persondataforordningen

GDPR handler om at have styr på sikkerheden omkring de personoplysninger, som din virksomhed behandler. Det vigtigste er, at passe godt på dine kunders og dine ansattes data, og gøre jer GDPR klar. 

Forordningen – at komme igang
Når du skal sikre din virksomheds informationssikkerhed, så skal du kende svaret på hvilke GDPR personoplysninger som I har og
hvordan I bruger og opbevarer dem.

Derfor har vi udarbejdet nedenstående 4-punkts plan. 

Informationssikkerhed
På bagrund af ovenstående kortlægning vurderes, om I bør ændre på nogle GDPR processer i virksomheden. I denne proces foretages en risikovurdering. Risikovurderingen skal give et billede af, om der skal foretages en større eller mindre ændring af behandlingen af personoplysninger. Virksomheden skal foretage passende GDPR foranstaltninger. Hensigten med GDPR er, at vi skal skal passe på persondata. 

Hvis du vil have hjælp til at vurdere GDPR i forhold til jeres virksomhed, vi har fx nedenstående pakker:

Ring allerede i dag på tlf. 41 95 08 22 

Mail: kontakt@vi2sammen.dk