Krænkelser

Krænkelser på arbejdspladsen kan medføre en lang række reaktioner, der spænder fra uro, ængstelse til kronisk stress.

Svaret på krænkelser på arbejdspladsen er, at arbejdspladsen udvikler en organisationskultur med normer og værdier, som aktivt modvirker krænkende handlinger

Denne organisationskultur med normer og værdier starter med udarbejdelsen af et adfærdskodeks, som bliver en del af krænkelsespolitikken.

Medarbejderne skal sammen med ledelsen understøtte en god og sund kultur med udgangspunkt i virksomhedens kodeks

I forhold til krænkelsespolitikken er dennes formål, at give alle viden om hvad der er acceptabel adfærd. Hvordan man arbejder med det og endelig at give den krænkende viden om hvor og hvordan man kan hente hjælp og vejledning.

At arbejde med forventningsafstemning, relationer og kommunikation skal sikre, at alle er klar over, hvordan deres adfærd modtages, hvad der er acceptabel kommunikation og sprogbrug og hvordan den enkelte får sagt fra overfor uhensigtsmæssig adfærd.

Vi har udarbejdet et koncept, hvor virksomheden som en del af krænkelsespolitikken får lavet denne forventningsafstemning, som ender ud i virksomhedens adfærdskodeks.

Kontakt os allerede idag – tlf. 41950822

se vores lille video om krænkelser