Kunder

Vi leverer skræddersyede løsninger – for vi ved, at ikke to virksomheder er ens.

Vi leverer ydelser af høj kvalitet, og sætter altid kunden i centrum, for vi vil gerne sikre, at kunden får løst sine opgaver med stor tilfredshed.

 

Juridiske ydelser

Reza Rezai CEO I IBSA Nordic: “Vi bruger Vi2Sammen til ledelsessparring og når vi har juridiske udfordringer på personaleområdet.”

 

 

Arbejdsmiljøuddannelsen

Hanne Jensen, direktør for kulturområdet: “Arbejdsmiljøuddannelsen har gjort mig rigtig meget klogere, og har været sjovt og inspirerende”

 

 

Arbejdsmiljø/trivsel

Trine Flæng, administrationschef: ”Vi har brugt Vi2Sammen til at lavet vores trivselsundersøgelse, som blev afsluttet med en gennemgang og en rapport. Vi var meget glade for resultatet, som er udmundet i flere spændende arbejdsmiljø handleplaner, som løfter os som organisation. Vi2sammen gav os kyndig vejledning både under og efter undersøgelsen og jeg følte at der var en klar forståelse af de udfordringer som organisationen havde”.

Udviklingssamtaler (MUS)

Afholdt agil udviklingsdialog med alle medarbejdere. Rapport og dialogproces.

 

APV og juridiske ydelser 

Aldershvile Slotspavillons chef Rick Kornaat: “Vi har brugt Vi2sammen til at få styr på vores APV, som blev afsluttet med en grundig gennemgang og en rapport. Vi har også fået udarbejdet nye kontrakter til vores ansatte”

 

APV

Fik udarbejdet arbejdspladsvurdering. Først en udfyldelse af et tjekskema, hvorefter der blev udarbejdet en APV handleplan med konkrete indsatser.

 

 

 

GDPR erklæring 

APV og årlig arbejdsmiljødrøftelse

Fik udarbejdet APV med gennemgang af virksomhed og udarbejdet den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

 

 

GDPR, arbejdsmiljøorganisering og juridiske ydelser

 

 

 

APV, krænkelsespolitik

Christina Helverskov Langhoff, skoleleder: ”Vi har brugt Vi2Sammen til at lavet vores forventningsafstemning og fået udarbejdet vores APV, volds- og krænkelsespolitik med hurtigt omsætteligt resultat. Vi har været meget tilfredse med forløbet”

 

 

 

 

Arbejdsmiljø og trivsel