MED/TRIO

Hvordan arbejder I med trivsel i jeres organisation?

Samarbejde og trivsel
Det at arbejde målrettet med samarbejde, inddragelse og trivsel, udvikler høj faglighed, skaber engagement, høj social kapital og dermed værdi og vækst til virksomheden.

Rolleafklaring og opgaveplacering
Vi hjælper med rolleafklaring og opgaveplacering i MED og TRIO, samtidig med, at vi arbejder med relationer, kommunikation og det gode samarbejde.

Samarbejdsproblemer og krænkelser
Hvis I har haft problemer med samarbejdsproblemer og/eller krænkelser fx mobning eller uønsket seksuel opmærksomhed hjælper vi med afklaring af problemet og finder konkrete løsninger.

Løsning
Vi har stor erfaring med området. En typisk løsning, hvis I har oplevet krænkelser, kan være at vi i samarbejde med jer udarbejder en krænkelsespolitik (hvis I har en i forvejen, arbejder vi videre med den) herefter laver vi sammen en konkret plan for “den gode dialog” og arbejder med konflikthåndtering, herunder evnen at sige til og fra.

Pris
Da vi skræddersyr løsningen til jeres virksomhed, har vi tilbud i alle prisklasser. Ring, så finder vi en løsning, der giver mening for jer.

Ring 41 95 08 22 eller skriv på kontakt@vi2sammen.dk