Samarbejdsudvalg

Arbejder I målrettet med virksomhedens samarbejdsudvalg?

Samarbejdsudvalget er det forum, der er skabt til at fremme virksomhedens udvikling, trivsel, effektivitet, værdi og vækst via dialog.

Hvis I arbejder målrettet med dialogen skaber dette engagement og er medvirkende til at imødegå dårligt psykisk arbejdsmiljø og mistrivsel.

Vi kan hjælpe med at fremme dialogen, finde løsninger på samarbejdsproblemer og understøtte jer, hvis I oplever krænkelser som fx mobning på arbejdspladsen.

Ring 41 95 08 22 eller skriv til kontakt@vi2sammen.dk