Trivselsindsats

Vi hjælper dig med at styrke trivslen, nedbringe sygefraværet samt forbedre og udvikle samarbejdet i din virksomhed. Med vores hjælp fastholder du dygtige medarbejdere, og sikrer den fremadrettede udvikling på arbejdspladsen, så flere medarbejdere har lyst til at blive ansat hos dig.

Din virksomhed nedbringer udgifter ved sygefraværs- og afskedssager, og vores understøttelse af det gode arbejdsmiljø øger således produktiviteten. Vores hjælp tager altid udgangspunkt i din virksomheds konkrete behov. Vi tilbyder både konsulenthjælp, juridisk rådgivning, sygeplejerrådgivning samt arbejdsplads udredning.

Den konkrete indsats aftales med virksomheden og kan være:

  • HR-Juridisk vejledning fx ansættelse og kontrakter, vilkår under ansættelsen, afskedigelse, personalesager, sygefraværsopfølgning og samtaler
  • Sundhedsvejledning fx sundhedstjek, smertelindring, akut og forbyggende behandling
  • Lederunderstøttelse fx rådgivning, læring, Leder-retreat/wellness
  • Medarbejderunderstøttelse fx kompetenceudvikling, læring, ledelse opad og konflikthåndtering
  • Håndtering af krænkelser fx krænkelseshåndtering/politik og understøttelse af sundt arbejdsmiljø
  • Social kapital undersøgelse fx trivselsundersøgelse, afdækning og igangsætning af tiltag
  • Sygefraværshåndtering fx fastsættelse af mål for indsatsen, systematiske sygefraværs- og trivselssamtaler samt dialog med kommunen i forhold til syge medarbejdere
  • APV samt årlig arbejdsmiljødrøftelse fx udarbejdelse af APV (Arbejdspladsvurdering) og deltagelse ved besøg fra arbejdstilsynet.
  • Whistleblowerordning fx vi står til rådighed for kontakt fra alle medarbejdere, og håndterer indberetninger professionelt og sikkert.
  • Læring fx ledere på spring, HR i praksis, personalejura, arbejdsmiljø, god borgerdialog, grafisk facilitering og meget mere

Læs mere om punkterne her.

Den akutte hjælp:

Afdækning af jeres trivsel ved en trivselsundersøgelse, gennemgang af jeres sygefraværsdata samt de konkrete fraværssager herunder arbejdsskadesager. Afdækningen afsluttes med en rapport med konkrete anbefalinger som vi enten kan hjælpe jer med, eller som I selv kan arbejde videre med.

Den løbende assistance:

Løbende konkret aftalt trivselsindsats med en forøgelse af den social kapital og arbejds-miljøplan, APV, sundhedsvejledning, sygefraværsindsats. Vi understøtter virksomheden med både en overordnet plan og tidlige handleplaner i sager med forventet langvarigt fravær. Løbende rådgivning til ledere om onboarding/reboarding, fastholdelse samt sparring til afholdelse af samtaler med medarbejdere, kommunen og/eller faglig organisation, dialog med forsikringsselskab og arbejdstilsyn.

Ring allerede i dag på tlf. 41 95 08 22