Vores kurser

Vores kurser
Vi skræddersyr gerne kurser i dialog med jer. Vi tilbyder også faste kurser indenfor HR, arbejdsmiljø og personalejura. Vi har den svære samtale og nye trends indenfor personaleforhold, medarbejderudviklingssamtaler og grafisk facilitering.

Psykologisk tryghed
Psykologisk tryghed handler om troen på, at man ikke bliver ydmyget eller straffet, hvis man taler om fejl, tvivl, spørgsmål, ideer og uenighed. Det er udtryk for en værdi, som kan præge en arbejdsplads-kultur, og som udvikles gennem dagligt samarbejde og kommunikation. Arbejdsmiljø og trivsel har aldrig været mere i fokus, end det er nu. Det er nødvendigt at sikre en god kultur på arbejdspladsen, et godt samarbejde og høj trivsel blandt medarbejderne. Forskningen viser, at arbejdspladser med høj social kapital og psykologisk tryghed har øget produktivitet, lavere sygefravær og bedre trivsel. Vi har udviklet et kursusforløb, hvor vi kombinerer det kurset med arbejdet med profiler. Den enkelte kursist vil få udarbejdet sin egen profil, og vil få personlig feedback, og vil samtidig være i stand til at arbejde med profilerne i grupper.

Ledere på spring
Vi har et forløb for ledere på spring. Dette sætter lederen i stand til at forstå egen rolle og definere opgaven og omfanget. Kurset er en god måde at starte sin ledelseskarriere på, idet man får et godt grundfundament. 

HR i praksis
Kurset gennemgår HR´s rolle og opgaver i forhold til rekruttering og ansættelse. Det stiller skarpt på konsulentens rolle i organisationen, og hvordan man lykkes med at drive HR som understøtter driften og dermed giver mening i organisationen.

Personalejura
Vi har et fast kursus, personalejura, som på to dage gennemgår de generelle forhold vedrørende personalejura med særligt fokus på ansættelsen, forhold i ansættelsen samt afskedigelse. 

Arbejdsmiljø
Kurser indenfor arbejdsmiljø, herunder trivsel, sygefravær og social kapital. Dette er kurser, som skal sikre viden om området og hjælpe kursisterne med at sikre bedre trivsel og dermed lavere sygefravær i egen organisation.

Grafisk facilitering
Alle vores kurser kan være med grafisk facilitering for en fælles referenceramme, men vi tilbyder også kurser i grafisk facilitering og graphic recording.

Særlige forløb for kommunalt ansatte:

MED-system
Kursus i forhold til MED systemet, hvor målet er, at tydelig ledelse i forhold til MED/samarbejdsorganet gør at alle arbejder mod de samme mål, De arbejder med mål og agile og effektive møder og andre dialogformer som skal sikre inddragelse, skabe engagement, ejerskab og arbejdsglæde.

God borgerdialog
Relationsdannelse og konflikthåndtering for kommunalt ansat udførende personale. Dette i forhold til at sætte borgeren i centrum (hjemmehjælp) og forventningsafstemning og konflikthåndtering i forhold til mennesker med handicap og den udførende kommunale sagsbehandler.