Agil udviklingsdialog- den nye Medarbejdersamtale

Udviklingsdialog- tilpasset jeres virksomhed

Udviklingsdialogen er en proces der er med til at sikre en værdiskabende medarbejderdialog i virksomheden. Vi2 tilbyder et skræddersyet koncept, hvor vi tilbyder et opstartsmøde med ledelsen, udarbejder implementeringsmaterialet og vi hjælper jer i gang med dialogen. Effekten måles i den sociale kapital i virksomheden, som testes både før og efter dialogprocessen.

Efter en periode udarbejdes en rapport på baggrund af den endelige test, og der afholdes et afslutningsmøde mellem ledelsen og VI2. Til mødet gennemgås succeser og fremtidige udviklingsområder for virksomheden.

Tag udviklingsdialogen med på telefonen! 

Vi har designet et program, som gør at i kan tage jeres dialog med på jeres walk and talk. Den ligger på jeres smartphone, så man kan tage noter undervejs. Det gør den agile dialog meget fleksibel og understøtter den gode samtale. 

Udviklingsdialogen afløser medarbejderudviklingsdialog (MUS)

Vi har erkendt, at den traditionelle medarbejderudviklingsdialog ikke giver en vedvarende værdi hverken for medarbejderne eller for virksomheden. Én årlig samtale, hvor alt skal samles er utopi og ingen forskning har vist, at medarbejderudviklingssamtaler giver mere tilfredse medarbejdere eller skaber bedre resultater for virksomheden, på trods af de mange ressourcer, der anvendes til samtalerne.

Med udviklingsdialogen får virksomheden et helt nyt og levende dialogkoncept, hvor virksomheden får opfyldt sine mål på en effektiv og adræt måde. I får målt effekten af dialogprocessen og kan herefter justere virksomhedens indsatser. 

Vi anbefaler at ledere og medarbejdere afholder minimum 4 samtaler på mellem 15-20 minutter om året. Dialogen foregår gerne som en frisk gåtur udenfor, på en bænk i solen eller en tur op og ned af trapperne.

Virksomheden vil efter den første test have en trivselsundersøgelse, som også kan anvendes som baggrund for jeres arbejdspladsvurdering og den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 

Effekt og resultater

I vil som virksomhed få en målbar øget medarbejder- og ledertilfredshed. Den værdiskabende dialog med tæt opfølgning vil være med til at sikre en højere social kapital.

I vil se et faldende sygefravær og en stigende trivsel.

Virksomheden har efter første test, en trivselsundersøgelse, som også kan anvendes som baggrund for jeres arbejdspladsvurdering og den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Såfremt VI2 også skal understøtte APV arbejdet, kan dette naturligvis aftales.

Pris

Da vi tilpasser konceptet til jeres virksomhed, har vi tilbud i alle prisklasser. Ring, så finder vi en løsning, der giver mening for jer.

Kontakt os på kontakt@vi2sammen.dk og tlf. 41 95 08 22