Dialogværktøj

Formål
Arbejdsmiljø og trivsel har aldrig været mere i fokus, end det er nu. Det er nødvendigt at sikre en god kultur på arbejdspladsen, et godt samarbejde og høj trivsel blandt medarbejderne. Dialogværktøjet er en måde at kvalificere samarbejdet, så der kan opnås det maksimale udbytte af arbejdet omkring arbejdsmiljø og samarbejde – og få hele personalegruppen involveret.

Udbytte
Forskningen viser, at arbejdspladser med høj social kapital og psykologisk tryghed har øget produktivitet, lavere sygefravær og bedre trivsel. Dialogværktøjet er en måde at arbejde med virksomhedens sociale kapital. Når man har anvendt dialogværktøjet, har man udarbejdet rammen for samarbejdet, som umiddelbart kan transformeres til en forretningsorden for Arbejdsmiljø-MED eller Samarbejdsudvalg. Værktøjet kan også anvendes fx til den årlige arbejdsmiljødrøftelse, APV arbejde eller for at kvalificere samarbejdet.

Anvendelse
Dialogværktøjet kan anvendes som et samlet værktøj, men kan også anvendes som dialogkort, i forhold til de elementer, som er problematiske. Der skal anvendes minimum 2 timer, hvis man ønsker at anvende dialogværktøjet som en sammenhængende proces. Efterfølgende skal der arbejdes med resultatet jfr. nedenstående punkt ”videre proces”.

Kom i gang
Man starter med at vælge en ordstyrer og en skribent. Ordstyreren er ansvarlig for, at alle bliver hørt, og skal sikre gruppens trivsel. Skribenten skal notere gruppens resultater på det medfølgende ark. Ordstyreren gennemgår temaerne:

  • Respekt: aftaler, konstruktiv uenighed, god tone og loyalitet
  • Dialog: rammer, aktiv dialog, gode møder og at være i nuet
  • Løsninger: baggrund, mål, vinkler, brainstorming og implementering
  • Beslutninger: bevæggrunde, undersøgelse, synlige forløb og opsummering

Videre proces
Når temaerne er gennemarbejdet, skal resultaterne prioriteres og der skal sættes ansvarlige personer på hver enkelt opgave eller handling. Temaerne skal følges op på de kommende møder og eventuelt indarbejdes i årshjulet. Resultaterne kan umiddelbart transformeres til en samlet forretningsorden for gruppen.

Forretningsorden
Den samlede forretningsorden indeholder udarbejdelsen af blandt andet dagsorden, rammer for samarbejdet, kvalificering af beslutninger, kodeks for adfærd både på og imellem møderne, involvering af personalet, kommunikation og formidling.

Tilmeld eller hør nærmere her