Arbejdstilsynet (AT) og årlig arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdstilsynet (AT) og årlig arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdstilsynet

Vi har stor erfaring med arbejdstilsynet (AT), og hvordan man forbereder sig på deres besøg.

Vi understøtter jeres videre arbejde med AT.

Vi tilbyder forberedelse, afvikling og efterbehandling i forhold til arbejdstilsynsbesøg

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal handle om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, og hvilke udfordringer virksomheden står over for, samt hvilke prioriteringer der skal foretages.

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Formålet med drøftelsen er at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde kan man forebygge arbejdsmiljøproblemer og lægge rammerne for at udnytte ressourcerne bedst muligt.

I virksomheder med højst 9 ansatte kan virksomheden selv vælge, hvordan den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal foregå.

I virksomheder med over 10 ansatte skal arbejdsgiveren samarbejde med AMO’s medlemmer om at gennemføre drøftelsen.

Vi kan hjælpe med at udarbejde årlig arbejdsmiljødrøftelse, trivselsundersøgelse og APV.

Vores kunder

Skriv til os