Arbejdspladsvurdering-APV

Vi vil understøtte hele processen omkring APV.

Indsatsen skal sikre, at virksomheden får det maksimale ud af arbejdet med APV, og samtidig sikre, at involvering skaber det gode engagerende arbejdsmiljø.

Vi har delt processen op i tre faser:

Fase 1: Undersøgelse af trivslen

Alt efter virksomhedens behov udarbejder vi en temperaturmåling på trivslen i virksomheden. Vi analyserer målingen og kommer med et oplæg til brug for drøftelsen i jeres samarbejdsorgan/personalegruppe.

Vi samler op og udarbejder den endelige konklusion, som kommunikeres til den samlede personalegruppe på en inddragende måde. 

Fase 2: Handleplan og indsatser

Efter drøftelsen udarbejder vi sammen med ledelsen udkast til indsatser og virksomhedens samlede APV-handleplan.

Målet er, at APV arbejdet skal knyttes tæt til opgaven, skal engagere og involvere således at den sociale kapital, og dermed trivslen, bliver endnu bedre. 

Fase 3: Opfølgning

Vi udarbejder i dialog med ledelsen en opfølgningsplan, så virksomheden kommer i mål med indsatserne.

Såfremt det ønskes kan vi understøtte ledelsen med en kvartalsmæssig opfølgning. Dette aftales konkret med ledelsen. 

Pris

Da vi tilpasser konceptet til jeres virksomhed, har vi tilbud i alle prisklasser. Ring, så finder vi en løsning, der giver mening for jer.

Ring 41 95 08 22 eller skriv til kontakt@vi2sammen.dk