Kursusbetingelser

Kursusbetingelser

Kursusbetingelser

For alle bookede kurser hos Vi2sammen gælder følgende kursusbetingelser.

Deltagerændringer

 • Ønsker du at ændre kursustilmeldingen, SKAL du sende en email til kontakt@vi2sammen.dk med angivelse af kursusnavn samt dato, deltagerens navn, virksomhed og telefonnummer.
 • Pladsen på kurset kan overdrages til en anden. Hvis dette er tilfældet, skal vi informeres omkring den nye deltagers navn, samt telefonnummer og email.

Kursusændring

 • Såfremt kursusdeltageren ønsker at blive flyttet til et andet kursus, er dette muligt indtil 7 dage før kursusstart for 500 kr., derefter betales der 50% af kursusprisen.

Kursusafmelding

 • Hvis du afmelder indtil 21 dage før kursusstart, fremsendes faktura på 500 kr.
 • Sker afmeldingen mellem 8 til 21 dage før kursusstart, fremsendes faktura på 50% af kursusprisen.
 • Sker afmeldingen op til 7 dage før kursusstart, betales fuld kursuspris.

Kursusudeblivelse

 • I tilfælde af udeblivelse fra kurser – betales fuld kursuspris.
 • Såfremt kurset er påbegyndt og kursusdeltageren bliver forhindret i at gennemføre det nuværende kursusforløb efter dag 1, kan deltagelse på dag 2 og 3 udskydes til et andet kursus, mod et tillægsgebyr på 1.000 kr. pr. dag.

Betaling

 • Faktura fremsendes inden kursusstart.

Kursusbevis

 • Vi forbeholder os ret til at tilbageholde kursusbeviset, såfremt vi ikke har modtaget kursusbetalingen rettidigt.
 • Kursusbeviset sendes efterfølgende samtidig med en opkrævning på 250 kr. til dækning af administrations- og forsendelsesomkostninger.
 • Skulle et kursusbevis være bortkommet, kan en kopi af kursusbeviset rekvireres for 500 kr.

Øvrige bemærkninger

 • Kursusændring, flytning og afmelding etc. er KUN gyldig, når der er modtaget en skriftlig bekræftelse fra Vi2Sammen
 • Vi forbeholder os ret til at aflyse og flytte kurser. Kursusdeltagerne vil i så fald blive tilbudt at deltage på et af de øvrige kurser eller få kursusprisen refunderet.
 • Alle oplyste priser er ekskl. moms.
 • Oplysninger opgivet i forbindelse med kursustilmelding håndteres i forhold til vores persondatapolitik.