Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen

Tag arbejdsmiljøuddannelsen hos os

Tag på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og lær, hvordan du kan være med til at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø på din arbejdsplads, hvor I alle samarbejder om at skabe fysisk og psykisk trivsel.

Arbejdsmiljøuddannelsen bygger på ideen om, at en grundlæggende forståelse af sikkerhed og trivsel er nødvendig for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Derfor er arbejdsmiljøuddannelsen lovpligtig i Danmark, så alle ansatte får den nødvendige viden, og arbejdspladsen kan følge med i udviklingen inden for arbejdsmiljøområdet. Dette skaber den bedste grobund for trivsel hos alle ansatte.

Vi er certificerede af Arbejdstilsynet, hvilket garanterer, at undervisningen lever op til lovgivningen. Vi tager udgangspunkt i de nyeste retningslinjer og teorier inden for arbejdsmiljøområdet og sikrer, at deltagerne får en solid forståelse af, hvordan de kan forbedre arbejdsmiljøet på deres egen arbejdsplads.

Vi sørger for, at du kommer hjem med effektive værktøjer til at styrke og forbedre arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, så du ved præcis, hvor du skal starte.

Vores kunder

Læringsmål på uddannelsen

 • Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen.
 • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og rolle i virksomheden, herunder fx deltagelse i den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • Arbejdsmiljøorganisationens placering i virksomhedens struktur og samarbejdet heri.
 • Arbejdsmiljøorganisationens samarbejde med andre arbejdsmiljøaktører, herunder arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet m.v.
 • Arbejdsmiljøorganisationens samarbejde om at planlægge og gennemføre det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden.
 • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver i relation til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil.
 • Metoder, som arbejdsmiljøorganisationen kan anvende i det forebyggende arbejde på virksomheden.

Fordele ved uddannelsen

 • Der er vekslende undervisningsformer, så alle kan være med.
 • Vi målretter undervisningen, så den er meningsfuld for jeres arbejdsplads.
 • Undervisningen tager udgangspunkt i de problemstillinger, som I kommer med

Udbytte på uddannelsen

 • Du bliver en kompetent arbejdsmiljørepræsentant.
 • Du får en værktøjskasse til at arbejde med arbejdsmiljøet.
 • Du bliver i stand til at facilitere arbejdet med arbejdsmiljø.

Se vores andre kurser her

Skriv til os