Person- og samarbejdsprofil

Person- og samarbejdsprofil

Peopletools’ BIG6

PeopleTools’BIG6 er et redskab, der viser dine styrker og potentialer i en person- og samarbejdsprofil. Peopletools er et danskudviklet værktøj og har været brugt i de sidste 35 år. Profilen giver et nuanceret billede af din samarbejdsadfærd, kommunikationsstil, konflikthåndtering, motivation og det der ikke motiverer dig. Du får en unik chance for at lære dig selv bedre at kende igennem professionelle perspektiver på dit arbejdsliv og dine samarbejdsrelationer. Med en personprofil i hånden kan du tage nye strategier i brug for at højne din virksomheds sociale kapital.

Vi tilbyder også at lave teamprofiler. I teamprofiler får hver person en individuel rapport, der giver et billede af en individuel og grundlæggende personlighedsprofil samt samarbejdspræferencer. Med en teamprofil får I overblik over jeres samlede kompetencer og svagheder. Person- og samarbejdsprofiler kan bruges i forbindelse med teamsammensætning, kompetenceudvikling, samarbejdsstrategier, kommunikation, beslutningstagning og tydeliggørelse af handlemønstre.

Arbejdspladsens udbytte

Når man kender sin person- og samarbejdsprofil vil man være i stand til:

  • At kende egne styrker og udviklingspotentialer
  • At kunne overføre personlig indsigt i styrker og potentialer til egen praksis
  • At arbejde med arbejdsmiljø og begrebet “social kapital”
  • At bruge det som et ledelsesværktøj til at sammensætte det højtydende team
  • At håndtere udfordringer med viden om hinandens præferencer og arbejdsadfærd

Vores kunder

Personprofilen

Du modtager en rapport med seks dimensioner og tekstbeskrivelser til 32 talenter inddelt efter styrker. Besvarelsen foregår online og består af spørgsmål og tager ca. 30-45 min at udfylde. Herefter giver vi en personlig tilbagemelding på din besvarelse (ca. 1.5 time).

Mulighed for mere

Kunne du tænke dig at få sparring til at få jeres fokuspunkter realiseret? Så kan vi lave et forløb, hvor vi understøtter den nye viden omkring jeres profiler med fokus på de punkter, I ønsker at realisere.

Skriv til os