Den gode samtale

Hvordan møder du som fagperson kunden i en behagelig og konstruktiv samtale?

Deltagerne får viden om, hvordan de kan ændre deres egen tilgang til kunden/borgeren. Kunden skal opleve, at blive mødt på en værdig og anerkendende måde.

Deltagerne præsenteres for en typologi over kunder/borgere, som de selv skal arbejde videre med og diskutere ud fra. Det kunne fx være den tavse, den sludrende, den nervøse, den arrogante, den affejende, den selvmedlidende osv. Ud fra disse typer vil underviseren identificere og diskutere de kommunikative udfordringer, som hver type repræsenterer i samtalesituationen.

Deltagerne vil herudfra lære konkrete principper for, hvordan de opnår tillid og flow i samtalen, både verbalt og nonverbalt.

Træning med skuespillere
Workshoppen foregår som halv undervisning og halv træning med en skuespiller, hvor hver deltager får lov til at træne sine samtaleevner i et rollespil med en skuespiller og derefter får personlig feedback.

Dagen bliver grafisk faciliteret.

For mere info skriv til 

Kursusledere: 

Elin Steppat Hausle: Workshopleder
Elin er uddannet jurist. Hun har mange års erfaring som forhandler, mediator, personale og HR- chef i kommuner og det private erhvervsliv. Elin har bl.a arbejdet med vilkår for daginstitutioner og skoler i landets største forvaltning som kontorchef for HR og udviklingsstaben. Hun har i denne funktion udviklet kurser af høj kvalitet indenfor MED-systemet og indenfor det pædagogiske felt i samarbejde med blandt andet professionshøjskoler i forbindelse med etablering af en ny struktur på det pædagogiske felt. Elin har etableret en handicaphjælperuddannelse på det private område, for at styrke fagligheden for handicaphjælperne og dermed sikre kvaliteten for brugerne.

Heidi Jønch-Clausen: Ledelsesrådgiver, ph.d. og kommunikationsekspert
Heidi ph.d. og ledelsesretoriker ved Ploug Niemann Ledelsesrådgivning. Heidi har siden 2011 undervist offentlige og private ledere i fagene ”Ledelseskommunikation” og ”Strategisk kommunikation” på Syddansk Universitets masteruddannelser, hvor hun blev kåret til årets underviser i 2015. Heidi har omfattende erfaring med at coache ledere og ledergrupper til at holde gode møder, få maksimal mundtlig og skriftlig gennemslagskraft og finde og fortælle de gode historier, der kan puste liv i organisationens visioner og værdier. Heidi underviser desuden både i afhørings- og interviewteknikkurser og har god erfaring med typologimetoden.

Erik Hausle Steppat: Graphic recorder
Erik er uddannet pædagog, fællestillidsmand med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og mange års erfaring som tegner og grafisk facilitator.