Værktøjskasse til AMO (mobil)

Værktøjskasse til AMO (mobil)

Hjælp til jeres arbejdsmiljøarbejde

Alle med mere end 9 ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation bestående af en daglig leder og en arbejdsmiljørepræ­sentant.

AMO er dagligdagens livsnerve i arbejdsmiljøarbejdet. Det er her vi taler helt nært om lokale forhold og det, der bøvler og skal håndteres. AMO skal udarbejde retningslinjer for arbejdsmiljøforhold, der sikrer er sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøarbejdet stiller store krav til både ledere og arbejdsmiljørepræsentan­ter. Derfor er er det vigtigt at blive klædt godt på til opgaven, som man træder ind i. For at arbejdet kan blive en succes, er det vigtigt, at AMO aktivt bruger hinanden og resten af personalet.

Jeres opgaver er blandt andet:

  • Løbende overvågning af sikkerhed og sundhed og løsning af problemer hermed
  • Kontrol af, at sikkerhedsforanstaltninger virker og anvendes
  • At der gives effektiv oplæring og instruktion og inddragelse af personale
  • Inddragelse af arbejdsmiljøhensyn i planlægningen ved nye arbejdsopgaver, ændring af arbejdets organisering, om-, til-, og nybygning, indføring af ny teknologi, indkøb og brug af nye stoffer og materialer
  • Agere som nøglepersoner i APV-arbejdet
  • Undersøgelse af ulykker, forgiftninger, sundhedsskader og tilløb hertil
  • Registrering af arbejdsskader og forebyggelsestiltag på baggrund heraf

Vores kunder

Skriv til os